CLB

Onze scholen werken samen met het vrij CLB Houtland. CLB staat voor Centrum voor leerlingenbegeleiding. 

HET CLB kan helpen bij vragen over:

  • Leren en studeren: problemen met lezen, schrijven, rekenen, leren ...
  • De onderwijsloopbaan: vragen bij de studiekeuze, studierichtingen, attesten en diploma's ...
  • Psychisch en sociaal functioneren: depressieve gevoelens, stress, faalangst, pestproblemen, grensoverschrijdend gedrag, een moeilijke thuissituatie ...
  • Preventieve gezondheidszorg: gezondheidsproblemen, inentingen, groeistoornissen, druggebruik, overgewicht ...

Contactgegevens CLB Houtland

Papebrugstraat 8

8820 TORHOUT

050 671 671

algemeen@clbhoutland.be 

Klik hier om naar de website van het CLB te gaan.