Inschrijvingen

Inlichtingen over inschrijvingen

Beste ouders,

Contact opnemen voor een inschrijving kan via onderstaande gegevens.

GBS De Bever (Ichtegem): 0472 188878 of debever@gbsichtegem.be

GBS 't Mozaïek (Eernegem) : tmozaiek@gbsichtegem.be

Elke ouder heeft het recht om een school naar keuze te kiezen.

Als je jouw kind inschrijft voor de periode van het kleuteronderwijs, blijft deze inschrijving eveneens geldig voor de periode van het lager onderwijs. Als je het pedagogisch project én het schoolreglement voor akkoord ondertekent, kun je inschrijven in een school.

Breng de identiteitskaart van je kind mee wanneer je langskomt voor de inschrijving.

De school neemt dan een kopie van deze kaart om de officiële identiteit van het kind te bevestigen.

Wanneer mag mijn kind voor de eerste maal naar school?

Kinderen die de leeftijd hebben bereikt van twee en een half jaar, mogen voor de eerste maal naar school op de daaropvolgende instapdatum.

De instapdata voor het schooljaar 2023-2024 zijn:

  • 1 september 2023
  • 6 november 2023
  • 8 januari 2024
  • 1 februari 2024
  • 19 februari 2024
  • 15 april 2024
  • 13 mei 2024