Medicijnen op school

Medicijnen op school – Doktersattest 

Eerst en vooral wil de school benadrukken dat, in het belang van andere leerlingen en leerkrachten, een zieke leerling niet op school thuis hoort.

Toch kan het gebeuren dat een kind op school medicijnen moet nemen. Leraren zijn geen dokters. Ze mogen dus niet zomaar medicijnen toedienen. Dan zijn ze volgens de wet strafbaar.

Daarom vragen we u een aantal regels te volgen :

  • De school aanvaardt enkel medicijnen op voorschrift van de dokter, ondertekend door de ouders. (zie document onderaan deze pagina)

  • Zonder attest dient niemand op school medicijnen toe, ook niet bij uitzondering. Leerkrachten zijn medisch niet geschoold en zijn volgens de wet strafbaar als ze dat wel doen.
  • Geef de medicijnen in de originele verpakking en met een volledig ingevuld en ondertekend doktersattest rechtstreeks af op school. Dus liefst niet via de boekentas of uw kind.
  • Op school is er een verantwoordelijke die de medicijnen bewaart en toedient. Meestal is dit de leerkracht.