Missie en visie van de scholen

Pedagogisch project

Missie van onze school (hier staan we voor)

Wij zijn een open en warme school waar elk kind welkom is en kansen krijgt om zich maximaal te ontplooien, zijn talenten te ontdekken en de wereld te verkennen.

Visie van onze school (is de manier waarop we dit willen bereiken)

Om dat te bereiken:

  • werken we aan haalbare en waardevolle doelen
  • streven we ervaringsgericht en actief leren na
  • creëren we een veilig en stimulerend leerklimaat en geven we positieve feedback
  • hebben we aandacht voor het welbevinden van iedereen
  • stimuleren we creativiteit en probleemoplossende vaardigheden
  • gaan we flexibel om met de organisatie van het onderwijsleerproces en de aanpak ervan
  • zetten we waarden centraal in onze werking: beleefdheid, respect en zorg voor zichzelf, de andere en de omgeving