Onze troeven

De gemeentelijke basisscholen De Bever en 't Mozaïek hebben heel wat troeven:

  • Van peuter tot het zesde leerjaar: iedereen is welkom!
  • We laten de kinderen hun talenten ontdekken en de wereld verkennen.
  • We stimuleren de creativiteit. 
  • We leren probleemoplossende vaardigheden.
  • Slaapklas voor de peuters.
  • Waarden staan centraal in onze werking: respect, beleefdheid, zorg dragen voor zichzelf, de anderen en de omgeving
  • Gratis zwemmen voor het derde kleuter en het zesde leerjaar.
  • We maken gebruik van moderne technologie.
  • Extra aandacht voor het welbevinden van iedereen.
  • Vrije keuze van levensbeschouwing.