Renovatie- en nieuwbouwproject 't Mozaïek van start na het bouwverlof

Gepubliceerd op maandag 27 juni 2022 11.40 u.

Vanaf deze zomer en gedurende de volgende twee jaar ondergaat de gemeenteschool ‘t Mozaïek een ingrijpende transformatie.

Er wordt gebouwd aan een nieuwbouwgedeelte met nieuwe leslokalen, nieuwe sanitaire gedeeltes en een kleuterspeelzaal. Daarnaast krijgen alle huidige leslokalen een opfrisbeurt en zorgen we voor een vergroening van de speelplaats. Het lokaal bestuur van Ichtegem voorziet een budget van 6 miljoen euro, waarvan 3,6 miljoen euro gesubsidieerd wordt door Het Vlaams Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGION).

Op 7 juni 2022 gunde het college van burgemeester en schepenen de opdracht voor de werken. Het renovatie- en uitbreidingsproject zal gefaseerd worden uitgevoerd gedurende de volgende twee jaar.

Er vond reeds een overleg met de hoofdaannemer plaats om zicht te krijgen op de fasering, de impact,… Voor het bouwverlof zullen een aantal voorbereidende werken gebeuren door de diensten van de gemeente (leegmaken van ruimtes, verhuizen van materialen,…). Na het bouwverlof zal de hoofdaannemer de werken aan de school aanvatten.

De details van de fasering worden momenteel nog verder uitgewerkt door de aannemer en het architectenbureau dat de werken mee opvolgt. Nu is al duidelijk dat in een eerste fase gestart wordt met de sloopwerken aan de kant Oscar Willemstraat. Vermoedelijk zal ook meteen de speelplaats voor de lagere school uitgebroken en heraangelegd worden. De concrete timing wordt verder verfijnd, want deze hangt ook van diverse factoren af.

Sowieso zal de school bij de start van het nieuwe schooljaar gedeeltelijk als werfzone worden ingericht. Daartoe werd al een eerste veiligheidsoverleg gehouden, waarbij ook brandweer en politie aanwezig waren. Want een veilige schoolomgeving blijft onze allerhoogste prioriteit. Maatregelen die een impact hebben op het schoolgebeuren, zoals bijvoorbeeld de toegang tot de school, zullen tijdig aan jullie worden gecommuniceerd.

We streven ernaar om de hinder zoveel als mogelijk te beperken voor alle betrokkenen: in de eerste plaats voor de leerlingen, maar ook voor de ouders, omwonenden en personeelsleden. Niettemin is het onmogelijk om het verloop van dergelijke ingrijpende bouwwerkzaamheden perfect te voorspellen. Er zullen ongetwijfeld onvoorziene hindernissen op onze weg komen. We hopen dat we hierbij op jullie begrip kunnen rekenen.

Communicatie via nieuwsbrief

Fase per fase zullen we duidelijk communiceren naar alle betrokkenen. We zullen dit doen aan de hand van nieuwsbrieven. 

Vanaf de start van de werken zal er op deze website ook een eenvoudig digitaal formulier terug te vinden zijn om vragen te stellen of feedback te geven rond het verloop van de werken. Daarover later meer.

We wensen jullie alvast een mooi einde van het schooljaar toe en een deugddoende zomervakantie!