Schoolraad

De schoolraad is een overlegorgaan tussen ouders, personeel en vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap. De schoolraad wordt samengesteld voor 4 jaar.

Het schoolbestuur overlegt met de schoolraad over geplande beslissingen die personeel, ouders of leerlingen aanbelangen, zoals wijzigingen aan het schoolreglement, grote verbouwingen, het welzijnsbeleid, het gezondheidsbeleid,…

De schoolraad kan ook op eigen initiatief advies geven aan het schoolbestuur.