Renovatiewerken GBS 't Mozaïek

Gepubliceerd op maandag 4 september 2023 17.07 u.

Vorige zomer zijn de renovatiewerken aan gemeentelijke basisschool ‘t Mozaïek van start gegaan. Er wordt gebouwd aan een nieuwbouwgedeelte met nieuwe leslokalen, nieuwe sanitaire gedeeltes en een kleuterspeelzaal. Daarnaast krijgen alle huidige leslokalen een opfrisbeurt en zorgen we voor een vergroening van de speelplaats.

De werken zitten ondertussen op kruissnelheid. Sinds de eerstesteenlegging op 21 april 2023 is fase 1 al goed opgeschoven. De ruwbouw van het gelijkvloerse nieuwbouwgedeelte aan de kant van de Oscar Willemstraat kreeg alvast vorm. Daardoor kun je op vandaag al een mooi beeld vormen van de omvang van de ruimten. Momenteel worden de dragende muren op het niveau van het eerste verdiep opgetrokken. Een zicht op de gevel in de Oscar Willemstraat geeft reeds een indicatie van het toekomstig straatbeeld.

De komende weken staat de opstart van de technieken in het verschiet en worden ook voorbereidingen getroffen richting fase 2 van de werken.

Zoals voorzien zal de school ook tijdens dit schooljaar gedeeltelijk werfzone blijven. Via deze weg willen we iedereen die betrokken is of impact ondervindt door de werken, bedanken voor de vlotte samenwerking het afgelopen schooljaar en we hopen om op jouw medewerking te kunnen blijven rekenen. Het eindresultaat zal de moeite waard zijn

Verkeersmaatregelen tijdens de ganse duur van deze periode

 • Tijdens de volledige duur van de werken, zullen deze verkeersmaatregelen van toepassing zijn.

  • Oscar Willemstraat is afgesloten tussen de Rozenlaan en Westkerkestraat = werfzone.
  • Hoogweg: éénrichtingsverkeer blijft van toepassing, maar ook voor fietsers en bromfietsers. Fietsers en bromfietsers dienen af te stappen en zich als voetganger op het trottoir te begeven wanneer men de Hoogweg inrijdt richting Westkerkestraat.
  • Emiel Coolslaan: éénrichtingsverkeer blijft van toepassing + parkeerverbod langs weerszijden op werkdagen tussen 6.30 uur – 17 uur.

   In de Emiel Coolslaan wordt een kiss&ride-zone ingevoerd tijdens de begin- en einduren van de school, zodat leerlingen die met de wagen naar school komen vlot afgezet kunnen worden. Daarna rijden ouders door naar de Tulpenlaan.

  • Tulpenlaan: invoering van éénrichtingsverkeer voor gemotoriseerd verkeer, parkeerverbod langs één zijde en het invoeren van het principe “fietsstraat” gedurende de volledige periode.
  • Doorsteek Tulpenlaan – Ernest Claesstraat: éénrichtingsverkeer met richting Tulpenlaan –> Ernest Claesstraat (m.u.v. fietsers en bromfietsers).
  • Rozenlaan: deze doodlopende straat blijft toegankelijk vanaf de Oscar Willemstraat, maar enkel voor plaatselijk verkeer.
  • Westkerkestraat: de kiss&ride-strook voor de ingang aan de fietsenstalling wordt behouden. Voor deze ingang werd een nieuw zebrapad aangelegd. Hier zal eveneens de gemachtigd opzichter leerlingen veilig helpen oversteken. Het voetpad ter hoogte van de oude eetzaal is niet toegankelijk.

Voor vragen/inlichtingen: 059/34.11.20 of werken.mozaiek@ichtegem.be